Stavebno – obchodná spoločnosť

HROMEX nesľubuje, HROMEX plní

mám záujem

O firme

Spoločnosť je zameraná na stavby pozemného staviteľstva (administratívne celky a budovy,rodinné domy,priemyselno-výrobné objekty a predajne, prestavby bytov)...

Certifikáty

Zamestnanci spoločnosti sú pravidelní účastníci odborných školení s certifikáciou pre pracovné postupy s najnovšími pracovnými materiálmi.

Sme tu pre Vás od roku 1999

Spoločnosť disponuje vlastnými kapacitami nielen v profesiách HSV
(murár, tesár, robotník) ale realizuje aj inštalácie zdravotechniky,vykurovania,
elektroinštalačné, pokrývačsko-klampiarske, podlahárske, maliarske práce
 vrátane montáží sadrokartónov.

Okrem pozemných stavieb spoločnosť realizuje inštalačné práce zdravotechniky
i vykurovania vrátane montáží tepelných čerpadiel,
elektroinštalácie silno i slaboprúdové, vrátane montáží alarmov, zabezpečovacej techniky,
povrchové úpravy fasád, tiež montáže krovov, pokládky tvrdých i plechových krytín,
klampiarske práce vrátane fóliovaných striech,
oplotenia objektov,spevnené plochy vrátane pokládok zámkových dlažieb.