Referenčné stavby spoločnosti HROMEX, s.r.o.

Rok 2024

 • Rekonštrukcia dvoch RD na ulici sv.Martina v Hrnčiarovciach nad Parnou
 • Oprava strechy skladu hotových výrobkov v Liehovare Leopoldov

Rok 2023

 • Rekonštrukcia objektu výroby liehu v Liehovare Leopoldov
 • Rekonštrukcia strechy s výmenou strešných vpustí v objekte 07-Lisovňa v ZF Slovakia a.s.Trnava
 • Rekonštrukcia RD a prístavba k RD vo Vlčkovciach
 • Úprava okolia RD na Koceľovej ulici v Trnave(oplotenia,pokládka betónovej dlažby,prípojky IS)
 • Prestavba sociálnych zariadení Mariánskej sály s prípojkami IS v kláštore Jezuitov v Trnave
 • Kompletná prestavba bytu na Spartakovskej ulici v Trnave
 • Úprava vstupu do hudobnej školy GAUDIA na Františkánskej ulici v Trnave
 • Prestavba sociálnych miestností v RD na ulici sv.Cyrila-Metoda v Trnave
 • Rekonštrukcia fasády budovy objektu OCOTNICA v Liehovare Leopoldov

Rok 2022

 • Prestavba RD na Strednej ulici v Trnave
 • Úprava okolia RD v Mníchovej Lehote (oplotenia, zámkové dlažby)
 • Prestavba sociálnych miestností v objekte 11 v ZF Slovakia a.s.Trnava
 • Rekonštrukcia strechy haly Brist v Liehovare Leopoldov (živičná krytina s výmenou klampiarskych dodávok,bleskozvod)
 • Prestavba objektu výroby octu v Liehovare Leopoldov
 • Prestavba RD na Bernolákovej ulici v Trnave
 • Prestavba 4.NP kláštora rehole Uršulíniek v Trnave
 • Úprava povalových priestorov kláštora rehole Jezuitov v Trnave
 • Kompletná prestavba bytu na Hubeného ulici v Bratislave

Rok 2021

 • Komplexná prestavba bytu na Tajovského ulici v Trnave
 • Novostavba RD na Átriovej ulici v Trnave
 • Novostavba RD vo Zvončíne
 • Novostavba RD v Trstíne
 • Rekonštrukcie striech priemyselných objektov v Liehovare v Leopoldove
 • Realizácia prezentačných priestorov Infopoint v ZF Slovakia a. s.v Trnave
 • Prestavba východného krídla kláštora rehole Františkánov v Trnave - hudobná škola GAUDIA
 • Prestavby interiérov v kláštore Jezuitov v Trnave
 • Oplotenie areálu maliarskeho centra JUEL v Trnave
 • Prestavba objektu Kvasiareň v Liehovare Leopoldov

Rok 2020

 • Kompletná prestavba RD na ulici A.Hlinku v Trnave
 • Komplexná prestavba bytu na Mierovej ulici v Pezinku
 • Základy aktivačných a homogenizačných nádrží ČOV v Liehovare Leopoldov
 • Vonkajšie úpravy okolia RD na ulici Richarda Vandru v Trnave
  (oplotenia,zámkové dlažby)
 • Prestavba objektu 10-Kaliareň (ZTI,ÚK,kazetový podhľad)
  v ZF Slovakia a.s.Trnava
 • Prestavba sociálnych miestností  kláštora rehole Jezuitov v Trnave
 • Izolatérske a klampiarske práce premostení vodovodných rozvodov cez vodné toky v Hlohovci,Piešťanoch,Vlčkovciach pre TAVOS a.s.Piešťany
 • Rekonštrukcie fasád a klampiarske práce v Liehovare Leopoldov
 • Kompletná prestavba RD na Ustianskej ulici v Trnave
 • Kompletná prestavba RD na Koceľovej ulici v Trnave
   

Rok 2019

 • Novostavba RD v Dolných Orešanoch
 • Vonkajšie úpravy RD na Hodžovej ulici v Trnave (oplotenie,zelená strecha,spevnené plochy,úpravy záhrady)
 • Rekonštrukčné práce stavebné a inštalačné (ZTI,ÚK,elektro) haly 01,04,05,10 v ZF Slovakia a.s.Trnava
 • Zámočnícke práce v ZF Slovakia a.s.Levice
 • Kompletná prestavba bytu na Mozartovej ulici v Trnave,Lipského ulici v Bratislave, Hodruši-Hámroch.
 • Novostavba RD v Cíferi
 • Kompletná rekonštrukcia RD v Hrnčiarovciach n/P na Bajkalskej ulici
 • Kompletná rekonštrukcia časti kláštora rehole Františkánov v Trnave
 • Rekonštrukcia strešného plášťa objektu garáží v Liehovare Leopoldov

Rok 2018

 • Prestavba RD v Trnave na ul.sv.Cyrila a Metoda
 • Prestavba a novostavba RD v Trnave na Hodžovej ulici
 • Vonkajšie úpravy okolia RD v Hrnčiarovciach n/P (spevnené plochy zo ZD,bazén,altánok)
 • Prestavba výrobných a sociálnych častí Haly 04 v ZF Slovakia a.s.v Trnave
 • Stavebno-inštalačné práce pre spoločnosť DUPOS INVEST a.s.na ich objektoch v Trnave
 • Opravy a rekonštrukcie bytových domov pre správcovské spoločnosti Bytové družstvo so sídlom v Trnave a Domová správas.r.o. v Trnave,MM-Solids.r.o.Trnava

Rok 2017

 • Dokončovacie práce rekonštrukcie historickej budovy na Rázusovej ulici v Trnave vrátane vonkajších úprav.
 • Novostavba RD s úpravami okolia (prelivový bazén,oplotenia,hospodársky objekt)na ulici E.Kostolányiovej v Trnave.
 • Úpravy okolia RD na Odbojárskej ulici v Trnave(zámkové dlažby,hospodársky objekt,oplotenia,dažďové kanalizácie,kryté garážové státie).
 • .Vonkajšie úpravy areálu spoločnosti DVERE Trnava na Robotníckej ulici v Trnave vrátane zateplenia fasády,zámkovej dlažby,kompletnej prestavby strechy

Rok 2016

 • Prestavba administratívnej, predajnej a skladovej časti budovy spoločnosti DVERE Trnava na Robotníckej ulici v Trnave
 • Budova duálneho vzdelávania v ZF Slovakia a.s.Trnava-HSV práce
 • Kotolňa vyvíjačov pary v ZF Slovakia a.s.Trnava
 • Kompletná rekonštrukcia RD na ul.J.Bottu V Trnave
 • Prestavba študijného oddelelenia a dekanátu MTF STÚ v Trnave
 • Dokončovacie práce s úpravami okolia RD Opoji, Hrnčiarovciach n/P, Suchej n/P,
 • Oplotenia pozemkov pri RD na Bulharskej v Trnave, Špačinciach,
 • Rekonštrukcia administratívnej budovy na Rázusovej ulici v Trnave

Rok 2015

 • Úpravy okolia RD v Suchej n/P (zámková dlažba, oplotenie, závlahy, šachty, garážové státie so skladom, motorizácia a výroba kovových oplotení a brán)
 • Rekonštrukcia bytov v Sládkovičove (Cukrovarská ulica), Galante (Česká ulica),Trnave (Na hlinách, Vajanského, Š.Parráka, Hospodárska)
 • Rekonštrucia RD v Bolerázi
 • Skladový a administratívny komplex na Trstínskej ceste v Trnave (Belliger Transport)
 • Rekonštrukcia RD v Majcichove
 • Rekonštrukcie kancelárskych a sociálnych priestorov vo výrobnom závode ZF Slovakia,a.s. v Trnave (objekt 08,11,26)
 • Úpravy fasád technických častí v areáli MTF STÚ v Trnave
 • Oplotenie areálu IMV Alltrans v Trnave
 • Oplotenie bytového domu s motorizáciou brán na Koniarekovej ulici v Trnave
 • Novostavba RD v Hrnčiarovciach n/P (pôdorys 650 m2)
 • Úpravy okolia RD na Dúhovej a Vajslovej ulici v Trnave (oplotenie, zámočnícke dodávky, motorizácia brán, zámkové dlažby, šachty, odvodnenia, závlahy, humusovanie)

Rok 2014

 • Prestavba priestorov výrobne keramiky v Šelpiciach
 • Prestavby kancelárií vo výrobných priestoroch ZF Slovakia,a.s.
 • Prestavba obchodných a bytových priestorov spoločnosti Relling v Trnave
 • Oplotenia areálov ZŠ, škôlky, Domova sociálnych služieb v Budmericiach
 • Prestavba RD v Banke pri Piešťanoch
 • Fasádne práce úprav fasád a balkónov BD v Trnave (pre Domovú správu Trnava,s.r.o.)
 • Prestavba rekreačného domu v Suchej n/P,časť priehrada
 • Oplotenia BD v Trnave, Koniarekova ulica
 • Zateplenie fasády – budova ŽP, a.s.v Trnave
 • Prestavba RD v Trnave, ul.P. Mudroňa

Rok 2013

 • Novostavba RD v Trnave,Palárikova ulica
 • Novostavba rekreačného domu v Suchej n/P,časť priehrada
 • Kompletná prestavba cievnej ambulancie v polyfunkčnom dome Leonardo v Trnave
 • Prestavby kancelárií a sociálnych častí vo výrobných prevádzkach spoločnosti ZF Slovakia,a.s.v Trnave na Strojárenskej ulici v Trnave
 • Novostavba RD v Častej
 • Úpravy areálu a fasádne práce pre spoločnosť IMV Alltrans v Trnave

Rok 2012

 • Novostavba RD v Trnave,Šípová ulica
 • Novostavba RD v Trnave,Dúhová ulica
 • Prestavba RD v Hrnčiarovciach n/P
 • Novostavba RD v Suchej n/P
 • Prestavby ordinácií odborných lekárov v polyfunkčnej budove v Trnave
 • Novostavba RD v Trnave,Mýtna ulica
 • Novostavba RD v Šelpiciach

Rok 2011

 • Novostavba RD v Dechticiach
 • Novostavba RD v Trnave,Dúhová ulica
 • Novostavba RD v Trnave,ul.A.Štrekára
 • Rekonštrukcia RD v Križovanoch
 • Prestavby skladových priestorov v SLa L,a.s.v Leopoldove
 • Rekonštrukcia RD na Myjave

Rok 2010

 • Novostavba podnikovej predajne pre Slovenské liehovary a likérky,a.s.Leopoldov
 • Novostavba zdravotného strediska v Horných Orešanoch s infraštruktúrou
 • Prestavba dielní spoločnosti GRANEX,a.s.v Špačinciach
 • Obnova fasády SPŠ-poľnohospodárskej v Trnave
 • Rekonštrukcie RD v Modranke,Cíferi

Rok 2009

 • Výstavba lisovne a výrobne vína v Horných Orešanoch
 • Prestavba RD v Hrnčiarovciach
 • Novostavby 3 RD v Bohdanovciach pri Trnave
 • Rekonštrukcia a novostavba RD na Kalinčiakovej ulici v Trnave
 • Fasádne a zatepľovacie práce úprav domov

Rok 2008

 • Rekonštrukcia RD v Križovanoch
 • Rekonštrukcia RD v Zavare
 • Rekonštrukcia RD v Opoji
 • Novostavba RD na Vodnej ulici v Modranke
 • Fasádne a zatepľovacie práce úprav domov

Rok 2007

 • Novostavba RD na Kamennej ceste v Trnave
 • Novostavba RD na Ústianskej ulici v Trnave
 • Prestavba a prístavba RD na ulici sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Novostavba RD na ulici Ľ. Štúra v Trnave
 • Výstavba skladového a obchodného komplexu maliarskeho centra JUEL pri Kalvárii v Trnave

Rok 2006

 • Administratívna budova Truckomerce s.r.o. v Seredi
 • Rekonštrukcia a novostavba RD na Šípovej ulici v Trnave
 • Nadstavba RD v Bohdanovciach
 • Rekonštrukcie RD v Radošovciach
 • Rekonštrukcia a novostavba RD v Zelenči

Rok 2005

 • Novostavba RD K. Čulena Trnava
 • Novostavba RD Suchá nad Parnou
 • Dokončovacie práce PSA Peugeot – Citroen
 • Rekonštrukcia dielní ALAS, s.r.o. kameňolom Trstín – Holý vrch
 • Rekonštrukcia RD Biely Kostol
 • Výstavba garáží vrátane oceľových hál spoločnosti Granex v Špačinciach
 • Rekonštrukcia historického domu na Panenskej ulici v Bratislave

Rok 2004

 • Rekonštrukcia RD Havrania ulica Nitra
 • Prestavba a novostavba RD Zeleneč
 • Úpravy okolia RD Čerešňová ulica Špačince
 • Novostavba RD Daxnerova ulica
 • Novostavba a rekonštrukcia RD Boleráz

Rok 2003

 • Novostavba RD Pekné polia Trnava
 • Rekonštrukcia a nadstavba RD Špačinská ulica Trnava
 • Novostavba RD Javorová ulica Modranka
 • Administratívna budova Istrodest Bratislava kameňolom Jablonica

Rok 2002

 • Novostavba RD Bohdanovce
 • Rekonštrukcia RD A.Hlinku v Trnave
 • Novostavba RD Daxnerova ulica
 • Novostavba a rekonštrukcia RD Boleráz

Rok 2001

 • Novostavba RD Marianka pri Bratislave
 • Úprava RD Brodzany – Partizánske
 • Rekonštrukcia ŠD M.Uhra Trnava

Rok 2000

 • Výstavby v SRN – maliarske a murárske práce
 • Rekonštrukcia RD Jaslovské Bohunice
 • Rekonštrukcia pobočiek Slovenskej sporiteľne Cífer, Boleráz
 • Rekonštrukcia RD na Mýtnej ulici v Trnave
 • Novostavba RD v Marianke

Rok 1999

 • Rekonštrukcia kultúrneho domu v Železnej Rude (ČR)
 • Výstavba skladov a laboratórií Betón Racio, s.r.o. Trnava
 • Budova ALAS, s.r.o. kameňolom Trstín –Holý vrch