Referenčné stavby spoločnosti HROMEX, s.r.o.

  • ZF-BDV.JPG
  • Trafo,MTF TT.JPG
  • MPaT park Trnava.JPG
  • Maliarske centrum JUEL v Trnave

  • ZF Slovakia a.s.Trnava

  • Výroba octu Leopoldov

  • Liehovar Leopoldov